En Çok Kullanılan Basit Çince Kelimeler ve Okunuşları

Çince kelimeler, birçok dile oranla çok daha fazla sayıda. Çince üstüne yıllarınızı bile vermiş olsanız, sorunsuzca Çince’yi konuşabiliyor bile olsanız günlük hayatta hiç bilmediğiniz bir kelimeyle her an karşılaşabilirsiniz.

Türkler tarafından en çok kullanılan ve en çabuk öğrenilen Çince kelimelerden bazıları aşk, baba, ben, Çin, Türkiye, çay, evet/hayır, merhaba, günaydın, iyi geceler, hoşgeldiniz, güle güle, teşekkürler anlamına geliyor.

En çok kullanılan Çince kelimeler arasında bu yazıda adı geçenler:

KelimeÇincePinyin
Aşkài
Baba爸爸bà ba
Ben
Çince中文zhōng wén
Çin中国zhōng guó
Türkiye土耳其tǔ ěr qí
Çaychá
Evet 对 
veya
是的
duì
veya
shì de
Hayır没有
 veya
不是
méi yǒu veya
bù shi
Merhaba你好nǐ hǎo
Günaydın早上好zǎoshang hǎo
İyi geceler晚安wǎn ān
Güle güle再见zài jiàn
Teşekkürler谢谢xiè xie
Çince’de en çok kullanılan bazı kelime ve cümleler

Çince aşk – 爱 [ài]

Pinyin ile ài şeklinde yazılan aşk kelimesi, a’nın üstündeki dördüncü ton işareti nedeniyle Türkçe’deki ay kelimesi ile aynı şekilde söylenir.

Çince “Seni seviyorum” derken de bu karakter kullanılır. Çince “seni seviyorum”   – wǒ ài nǐ(我爱你) şeklinde söylenir.

Çince’nin Fransızca gibi kulağa hoş gelen romantik bir tınısı olmadığını söylemekte yarar var. O nedenle Çince bilenler haricindekilere Çince “seni seviyorum” demek çok etkili olmayabilir.

Çince baba- 爸爸 [bà ba]

Çince’de baba Türkçe’ye çok benziyor. Tek farkı söyleniş biçimi. a harfinin üstünde 4. ton işareti var. Bu nedenle a çok kısa söyleniyor. İkinci a’yı söylerken ses tonu daha da azaltılıyor.

Baba sözcüğü Çince ile Türkçe’de neredeyse tamamen aynı olan sayılı sözcüklerden biri. Genel olarak Çince kelimeler diğer dillere göre çok farklı. Hemen her dilde hotel, tv olarak bilinen kelimeler dahi Çince’de çok farklı.

爸爸

Çince ben- 我 [wǒ]

Çince’de ben derken wǒ deniyor. w, u şeklinde okunurken o’nun üstündeki 3. ton işareti o’yu söylerken sesin önce azalıp sonra artması gerektiğine işaret ediyor. Böylece wǒ kelimesi uğo şeklinde söyleniyor. 

Çince’yi hiç bilmeyenler bir kelimeyi söylerken şarkı söyler gibi sesin azalıp artmasının çılgınlık olduğunu düşünebilirler. Çince’yi özel kılan da burası. Kelimelerin nasıl söyleneceği onların içinde gizli.

Çince Çince- 中文 [zhōng wén]

Çince’yi Çince olarak söylemeye çalışırken zhōng wén deniyor. z ile h yanyana olduğu için c  okunuyor. O’nun üstünde 1.ton işareti var. Bu da oyun biraz uzatarak okumak anlamına geliyor. wén kelimesindeki e, ı şeklinde giderek artan bir tonda söyleniyor. Böylece zhōng wén kelimesi Türkçe’de coongwın olarak söyleniyor. 

中文 [zhōng wén] kelimesinin Türkçe’deki birebir karşılığı Çin Edebiyatı. Bunun haricinde Çince için az da olsa 汉语[hàn yǔ], yani Çin’deki en büyük etnik grup olan Han Çinlileri’nin dili de deniliyor. 

中文

Çince Çin- 中国 [zhōng guó]

Çin ülkesinin Çincesi zhōng guó. Anlamı orta ülke. z ile h yanyana olduğundan c okunuyor. zhōng kelimesindeki o birinci tonda olduğundan uzatılarak okunuyor. guó kelimesindeki o ikinci tonda olduğundan o düzeyi arttıralar okunuyor. Böylece de Çince’de Çin coongguo şeklinde söyleniyor. 

Çinliler’in kendilerine “orta ülke” demelerinden olsagerek Çin’deki haritalarda Çin her zaman haritanın ortasında yer alıyor.

中国

Çince Türkiye- 土耳其 [tǔ ěr qí]

Çince’de kelimelerin büyük çoğunluğu iki karekterden oluşsa da Türkiye sözcüğü üç karakterden oluşuyor. tǔ ěr qí olarak söylenen sözcükte u ve e sesleri üstünde üçüncü to var. Yani bu harfler söylenirken sesin önce azalması, sonra da artması gerekiyor. En sondaki i harfinin üstünde ikinci ton işareti olduğu içinde i sesi giderek artan tonda söyleniyor. Sonuç olarak tǔ ěr qí sözcüğü tuarçi şeklinde telaffuz ediliyor. 

土耳其 [tǔ ěr qí] sözcüğü hiç Çince bilmeyenler için telaffuzu kısmen zor olan bir sözcük. Ama söyleyebildikten sonra kulağa hoş geliyor. 

土耳其

Çince çay- 茶 [chá]

Çince’de çayın söylenişi Türkçe ile benzer. En büyük fark Türkçe’de kelimenin sonunda bulunan y sesinin Çince’de bulunmaması.

c ve h harfleri yanyana olduğu için ç, a harfinin üstünde ikinci ton olduğu için a’nın giderek artan bir tonda söylenmesi gerekiyor. Bu nedenle de Çince’de chá sözcüğü çaA şeklinde söyleniyor. 

Çince evet- 对 [duì] veya 是的 [shì de]

Çince evet demek için birkaç farklı kelime kullanılabiliyor. En sık kullanılanı, doğru anlamına gelen duì. Okunuşu çok basit. Göründüğü gibi dui şeklinde okunuyor. Bir şeyin doğruluğunu onaylamak anlamına gelen shì de sözcüğü ise şı da olarak okunuyor. 

Çince gibi günlük hayatta kullanılan kelime sayısının diğer dillere oranla çok fazla olduğu bir dilde, “evet” kelimesinin tam karşılığının olmaması ve farklı durumlarda farklı evetlerin olması gerçekten çok ilginç. Çince gerçekten çok ilginç bir dil.

对 / 是的

Çince hayır- 没有 [méi yǒu] veya 不是 [bù shi]

Çince’de hayır demek gerçekten kolay değil. Zira %100 hayır anlamına gelen herhangi bir kelime Çince’de mevcut değil.

Hayır benzeri birtakım kelimeler var; ama farklı zamana göre farklı kelimeler kullanılıyor.

Genelde geçmiş zaman için veya sahibi olunmayan şeyler için méi yǒu deniliyor. e’nin üstünde ikinci ton olduğu için e’giderek artan bir şekilde, o’nun üzerinde üçüncü ton olduğu için de o önce azalan, sonra artan bir şekilde telaffuz ediliyor. Buna göre méi yǒu mey yoğ şeklinde söyleniyor. 

bù shi de bir başka hayır deme şekli. s ve h yanyana olduğu için ş okunuyor. en sondaki i de ı okunuyor. Böylece bù shi sözcüğü bu şı şeklinde söyleniyor. 

“Hayır” sözcüğü olmayan pozitif dil Çince!

没有 / 不是

Çince merhaba- 你好 – nǐ hǎo

Çince merhaba diyebiliyor olmak Çinliler üstünde anında çok olumlu bir etki bırakıyor. Bir yabancının Çince merhaba diyebildiğini göre Çinliler hemen iltifatlara başlıyor. Pinyin ile nǐ hǎo olarak yazılan cümle ni hao olarak söyleniyor. nǐ hǎo‘nun Türkçe’deki tam karşılığı sen iyisin.

Sadece nǐ hǎo diyebiliyor olmak bile Çin’de çok önemli. Ama nǐ hǎo derken bele kadar eğilmeye gerek yok. Eğilerek birbirinin selamlama Çin’in değil, Japon kültürünün bir parçası.

你好

Çince günaydın- 早上好 – zǎoshang hǎo

Çince’de günaydın diğer ülkelerdeki kadar sık kullanılmıyor. Kullananlar da cümleyi çok daha kısaltarak söylüyor. Çince günaydın demek için zǎoshang hǎo deniyor. Cümle zaAoşang hao olarak söyleniyor. Günlük hayatta “günaydın” demek isteyen Çinliler’in çoğu sadece zǎo diyor. Bu da zao diye okunuyor.

早上好

Çince iyi geceler- 晚安  -wǎn ān

Çince iyi geceler, sadece yatmadan önce söyleniyor. wǎn ān olarak yazılan sözcük van an olarak telaffuz ediliyor.

晚安

Çince hoşgeldiniz- 欢迎 -[huān yíng]

Çin’de yürürken özellikle birilerini karşılayan kişiler eğilerek bu cümleyi söylüyor. Çince hoşgeldiniz pinyin kullanarak huān yíng şeklinde yazılıyor ve hueen ying olarak söyleniyor.

欢迎

Çince güle güle- 再见 -zài jiàn

Çince güle güle diyebilmek için zài jiàn demek gerekiyor. zài jiàn sözünün Türkçe karşılığı tekrar görüşmek üzere. Bu sözün söylenişi de zae cien şeklinde.

再见

Çince teşekkürler- 谢谢 – xiè xie

Çin’e yolu düşenlerin ilk öğrendiği kelimelerden biri. Hem kolay söyleniyor, hem de kulağa hoş geliyor.

Çince teşekkür ederken xiè xie deniyor. x harfi ş olarak okunuyor. dördüncü tonda olduğu için okumak da kolay. Buna göre Çince’de teşekkürler şie şie şeklinde söyleniyor.

谢谢

Çince rica ederim (bir şey değil) – 不客气 – bù kèqi

Çince teşekkür etmek kolay olsa da “bir şey değil” demek kısmen daha zor. Ama Türkçe’den gelen alışkanlı nedeniyle Türklerin bu kelimeyi söylemesi diğer ülke vatandaşlarına oranla daha kolay.

Pinyin ile bù kèqi şeklinde yazılan kelimenin söyleniş biçimi bu kıçi

不客气

Çince şerefe- 干杯 – gān bēi

Çinliler misafirleri ile alkol almaktan hoşlanırlar. Alkol kullanmayan misafirleri olduğunda ise yemekte illaki kadeh tokuşturmak isterler.

Şerefe derken gān bēi derler. “Bardağı bir dikişte iç” anlamına gelen kelime gaan beey şeklinde söyleniyor.

干杯

Çince Günler

Pazartesi- 星期一 [xīnɡ qī yī] – şiing çii yii

Salı- 星期二 [xīnɡ qī èr] – şiing çii ar

Çarşamba- 星期三 [Xīnɡ qī sān] – şiing çii seen

Perşembe- 星期四 [Xīnɡ qī sì] – şiing çii sı

Cuma- 星期五 [Xīnɡ qī wǔ] – şiing çii wuU

Cumartesi- 星期六 [xīnɡ qī liù] – şiing çii liu

Pazar- 星期日 [Xīnɡ qī rì] – şiing çii rı

Çince Sayılar

0- 零 [líng ]- ling

1- 一 [yī] – yii

2- 二 [èr] – ar

3- 三 [sān] – seen

4- 四 [sì] – sı

5- 五 [wǔ] – wu

6- 六 [liù] – liu

7- 七 [qī] – çii

8- 八 [bā]- baa

9- 九 [jiǔ]- ciu

10- 十 [shí] – şı

20- 二十 [èr shí] – ar şı

35 三十五 – [sān shí wǔ]- seen şı vu

100- 一百 [yī bǎi] – yii bay

201- 二百零一 [èr bǎi  líng yī ] – ar bay ling yii

320- 三百二十 – [sān bǎi èr shí ] – seen bay ar şıI

1.000- 一千 [yī qiān] – yii çieen

10.000- 一万 [yī wàn] – yii ven

100.000- 十万 [shí wàn] – şıI ven

1.000.000- 一百万 [yī bǎi wàn] – yii baAy ven

10.000.000- 一千万 – [yī qiān wàn]- yii çieen ven

100.000.000- 一亿 [yī yì]- yii yi

1.000.000.000- 十亿 [shí yì] – şıI yi

1 Milyondan Küçük Çince Sayılar Nasıl Yazılır ve Söylenir?-Bilgi Fırını

Çince Renkler

Kırmızı-红色 [hóng sè] – hong sı

Sarı-黄色 [huáng sè]- huang sı

Yeşil- 绿色 [lǜ sè]- lü sı

Mavi- 蓝色 [lán sè] – len sı

Mor- 紫色 [zǐ sè] – zıI sı

Turuncu- 橙色 [chéng sè] – çıng sı

Beyaz- 白色 [bái sè] – bay sı

Siyah- 黑色 [hēi sè] – heey sı

Gri- 灰色  [hūi sè]- huii sı

Kahverengi- 棕色 [zōng sè] – zoong sı

Çince Öğrenmek İsteyenler İçin Tavsiye Kaynaklar

Çince öğrenmek isteyenlerin önünde çeşitli seçenekler var. Bu seçenekler arasından birkaç tanesi size uygun olabilir. Çince öğrenmek için gereken emeği verdikten sonra Çince’yi öğrenememek için hiçbir neden yok.

Çince Karakter Kartları: Ben Çince çalışırken karakter kartlarını çok kullandım. Bu kartlar fotoğrafik hafızanın gelişmesine çok yardımcı oluyor. Bu karakter kartlarının bir yüzünde karakterin kendisi, öbür yüzünde ise okunuşu bulunuyor. Bu kartlar ile çalıştıkça karakterleri görür görmez tanınması kolaylaşıyor. Gördüğüm kadarıyla Trendyol’da bu kartlar satılıyor.

1’e 1 online kurslar: Çince pratik yapmak için Çin’e gitme şansı yoksa online olarak Çince kursları alınabilir. Benim gördüğüm kadarıyla italki bu konudaki en iyi sitelerden biri. Sitede Çince dahil onlarca dilde yüzlerce öğretmen 1’e 1 ders veriyor. Öğrenciler de kendilerine uygun olan öğretmenleri seçip online derslere başlıyor. Konuşma eksikliğinin giderilmesi açısından bence italki çok iyi.

Sertifikalı online kurslar: Çince dilbilgisi konusunda teorik bilgilere ihtiyacı olanlar için sertifikalı online kursları çok yararlı olabilir. Bu tarz kurslar veren siteler arasında benim favorim edx.org. Site tamamen İngilizce. Haliyle sitedeki kursların çoğunda da eğitim dili İngilizce. Ama sitedeki kursların çoğu dünyaca tanınan üniversiteler tarafından hazırlanmış olduğundan siteye göz atmaya değer. Kursların sonunda verilen sertifikalar da iş başvurularında bir adım öne geçmeyi sağlayabilir.

Edx üstünde verilen Çince eğitimlerin iki tanesini aşağıya koydum.

Mandarin Chinese Essentials
Chinese is a critical language for all global organizations. Mandarin Chinese Essentials features a thorough basic Chinese virtual learning experience at your pace! Switching from Latin alphabet or other phonogram languages to Chinese can be intimidating and frustrating. This prerequisite course breaks down all basic characteristics of Chinese language, ensuring you have a solid foundation to be a competent speaker in a business environment. We will introduce one rule with practices and related dialogues through videos that includepractical businessconversations. We provide solid learning system that is essential for beginners to differentiate and construct sentences, and then use them in workplace and business scenarios. If you enroll in the verified track, you will be able to participate in the Webinar lectured by Dr. Estella Y. Chen, who will lead thediscussionwitha wide variety ofpopulartopicstoaccompanyyou to the world of chinese business culture and trend. What's more, in the verified track, we'll give you three pronunciation lessons that will help youcommunicate more smoothly and effectively ina business environment. No previous knowledge needed. We start from the beginning! This course was developed with the assistance of Dr. Haohsiang Liao, Director of the Chinese Language Program at MIT.
$149.00
Tsinghua Chinese: Start Talking with 1.3 Billion People
This introductory Chinese language course will emphasize basic language skills for everyday life in Mandarin speaking countries. The course utilizes pinyin, the standard system of Romanized spelling for transliterating Chinese, so learners will find it easy to understand and study the language. The course is composed of several parts: Dialogues (taught through pinyin), listening comprehension exercises (in real-world situations), Chinese characters (frequently used in daily life), Mandarin songs, and Tea Time (tips for self-study). This course is for anyone interested in learning Mandarin Chinese, especially if you plan to work or study in Mandarin-speaking countries. The course is also a good start toward the HSK Chinese proficiency test.
$139.00

Eğitim dili Türkçe olan online kurslar: İngilizce seviyesi edx.org gibi sitelerde anlatılan dersleri anlamya yetmeyecek düzeyde olanlar Türkçe olarak hazırlanmış online Çince eğitimlerine de yönelebilirler. Udemy sitesinde birkaç tane böyle eğitim var. Özellikle Çince dil yapısında genel bilgileri öğrenmek isteyenler için Udemy’deki bu eğitimler de yararlı olabilir.

2 thoughts on “En Çok Kullanılan Basit Çince Kelimeler ve Okunuşları”

  1. Merhaba. Mesajınız için teşekkürler.

    Öncelikle küçük bir düzeltme yaparak sorunuzu cevaplayayım. Çince alfabeden oluşan bir dil değil. Japonca’da üç alfaba kullanıldığını duymuştum; ama detayları çok iyi bilmiyorum.

    Yazma ile ilgili iki tip Çince var. Basitleştirilmiş ve geleneksel Çince. Bugün Çin’de basitleştirilmiş Çince kullanılıyor. Tayvan’da ise geleneksel Çince kullanılıyor. Size tavsiyem basitleştirilmiş Çince’ye yönelmeniz. Ama dediğim gibi bir alfabe olmadığı için karakterlerin belirgin bir sırası yok. Çinliler karakterleri öğrenmeye en çok kullanılan 1000 karakterden başlıyorlar.

    Bilgi Fırını’nda Çince öğrenmekle ilgili yazı ilginizi çekebilir. Buraya tıklayarak yazıyı açabilirsiniz.

    İyi çalışmalar.

Yorum bırakın

Yorum yaparak veya soru sorarak herkesın yeni bilgiler öğrenmesine yardımcı olun.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir