İş İngilizcesi Öğrenmek İsteyenlere Tavsiyeler

Posted by

İş gereği İngilizce konuşmak durumunda olanlar veya ilerleyen yıllarda İngilizce kullanarak iş yapmak isteyenlerin bir çoğu iş ingilizcesi öğrenmeye çalışıyor. Bu çok normal bir durum. Zira doğru iş terminolojisini kullanmak doğru iş bağlantıları kurmayı büyük ölçüde kolaylaştırır.

İş İngilizcesi Nedir?

Adı üstünde “iş İngilizcesi” deyip iş İngilizcesinin anlamını yanlış anlayanlar olabilir. Öncelikle şunu söylemek lazım ki, iş İngilizcesi, tamamiyle kendi başına farklı bir dil değil, var olan İngilizce seviyesini daha profesyonel bir şekilde kullanabilmeyi esas alan bir araç.

Okullarda öğretilen ve günlük hayatta kullanılan İngilizce’ye ait dilbilgisi kurallarının tamamı iş İngilizcesi’nde aynen geçerli. Sokak dilinde kullanılan argo ve bozuk kelimelerin haricinde kullanılan kelimelerin çoğu da iş İngilizcesi’nin bir parçası. O nedenle iş ingilizcesi konusunda kendini geliştirmek isteyenlerin ilk yapması gereken temel İngilizce seviyelerini günlük hayatı sorunsuz bir şekilde idare edebilecek seviyeye getirmek olmalıdır.


Bir bina yapılırken önce binanın kaba inşaatı yapılır, ardından binanın içiyle ilgili detaylara geçilir. İngilizce için de aynı durum geçerli. Temel İngilizce bilgilerinin binanın kaba inşaatını oluşturduğu varsayılırsa, iş İngilizcesi kabası bitmiş binanın küçük detaylarıdır. Tabii ki bir binanın detayları ne kadar çoksa bina o kadar güzel görünür. Öte yandan kabası dahi bitmemiş bir binaya fayans döşemeye veya pencere takmaya çalışmak herkesin bildiği gibi pek işe yaramaz.

İş ingilizcesi konusunda bilgi sahibi olmanın tek başına başarılı bir iş kurmayı sağlamak için yeterli olmadığını unutmamak lazım. İş büyütürken yabancılarla muhatap olunduğu durumlarda iş İngilizcesi bilgisi iş anlaşması yapmayı kolaylaştırıyor olsa da işi büyüten yanlızca İngilizce değil, kişinin kendidir. İş kurmak ve geliştirmek için MBA başta olmak üzere bu konuyla ilgili eğitimler almak yararlı olabilir.

İş İngilizcesi Nasıl Öğrenilir?

İş İngilizcesi öğrenmeye başlamadan önce hangi iş kolu ile ilgili ne yapmayı planladığımızdan emin olmamız lazım. İlk etapta şu iki soruyu cevaplayarak işe başlayabiliriz.

  • Genel olarak herkesin bildiği iş terimlerini kullanmak yeterli midir?
  • Özel olarak bir iş koluna ait iş İngilizcesi terimleri mi öğrenilmelidir?

Bu iki sorunun cevabı iş İngilizcesi yol haritasının belirlenmesine büyük ölçüde yararlı olacaktır. Zira “iş” çok geniş bir kavram olduğu için işle ilgili herşeyi öğrenmeye çalışmak hiçbir şeyi tam olarak öğrenememekle sonuçlanabilir.

Örnek vermek gerekirse tıp anlamında kendini geliştirmek isteyen birinin hukuk terimlerinin tamamını öğrenmeye gayret etmesine hiç gerek yok. Her iş kolundan herkesin günlük hayatta kullandığı kelimeleri öğrenmek isteyenlerin de belli bir aşamaya gelene kadar sadece bir konuya ağırlık vermesi de çok gerekli değil.

İş İngilizcesi Terimleri

İş İngilizcesi öğrenilmek istenen ne ise onunla ilgili terimleri öğrenmeye çalışmak büyük önem taşıyor. Eğer özel bir iş kolu ile ilgili yeni terimlere ihtiyacımız varsa, bu terimleri öğrenmenin en iyi yolu o iş kolu ile ilgili yazılı makaleleri veya haberleri okumak. Her gün 15-20 dakika ayırarak bir şeyler okumaya çalışmanın yapacağı yardım gerçekten çok fazla.

Günde 15-20 dakika yazı okuyarak sadece 1 yeni terim öğrendiğimizi varsayalım. Okumaya devam ettikçe benzer terimler karşımıza çıkacaktır. Günde 1 terim öğrenerek 1 sene boyunca devamlı olarak bir şeyler okumaya devam etmek bir yılın sonunda 365 yeni terimin öğrenilmesini sağlayacaktır. Hele bu işlemin yıllarca devam ettirilmesi durumunda öğrenilen terim sayısı da 365 x yıl sayısı kadar olacaktır. Hangi iş kolu olursa olsun o iş koluyla ilgili 300’den fazla terim biliyor olmak gerekli hemen herşeyi yapabilmek anlamına gelebilir.

İş İngilizcesi Kursları

İş İngilizcesinin geliştirilebilmesi için bu konularda uzmanlaşmış eğitim merkezlerine gitmekte büyük yarar var. Ama herhangi bir programa kayıt yaptırmadan önce kursun detaylarının kişinin öğrenmek istedikleri ile örtüştüğünden emin olmak gerekiyor. Eğer derslerin içeriği istenilenden tamamen farklı ise yanlış bir karar vermeden önce farklı kurslara bakılabilir.

İş İngilizcesi Diyalogları

İş İngilizce’sinde kullanılan, ve farklı durumlarla ilgili çeşitli konuşmaları yazılı olarak içeren çok sayıda kitap veya internet sitesi var. Bu kitaplardan veya sitelerden, buralardaki bilgilerden hiçbirini ezberlememek şartıyla yararlanılabilir.

Dil öğrenmek ezberlemekle ters orantılıdır. Ezberlenen miktar arttıkça gerçekten öğrenilen miktar azalır. Ardından ezberlenenler unutulur ve geriye öğrenilen pek bir şey kalmaz. İş hayatında da iş bağlantıları kuraya çalışırken kalıplaşmış ve ezberlenmiş cümlelerle kişilere hitap etmek beklenenin tam tersi bir etki yapabilir.

İş İngilizcesi Yazışma Kalıpları

İş gereği İngilizce e-mail göndermek durumunda olan kişilerin birçoğu resmi yazılarda kullanılan belli başlı kalıpları kullanıp mailleri çok özel terimlerle süsleyerek müşterilerine çok profesyonel görünümlü e-mailler göndermeye çalışırlar. Kalıplara göz atıp uygun görülenleri uygun yerlerde kullanmaya çalışmakta tabii ki hiçbir problem yok; ama iş e-maillerinde anlam karmaşasının olmaması kullanılan kalıplardan çok daha önemli. Bir takım kalıpların kullanıldığı; ama ne anlama geldiği belli olmayan e-mailler ileride çok daha büyük problemlere neden olabilir.

Örnek vermek gerekirse “Dear Sir/Madam” ile başlayıp “Best regards” ile biten ve birçok resmi yazışma kuralını içinde barındıran e-mailler ilk bakışta çok güzel görünebilir. Ama bu e-maillerin içinde “I will do it yesterday” gibi hem geçmişe hem de geleceğe ait ögeler içeren ve ne anlama geldiği hiçbir şekilde anlaşılamayan kelimelerin olması kullanılmaya çalışılan resmi dili tamamen etkisiz hale getirebilir ve iş anlaşmalarının olumsuzlukla sonuçlanmasına neden olabilir.

Bunun tam tersi de ciddi bir problem oluşturabilir. Dilbilgisi hatası olmaksızın sokak dilini ve argo kısaltmaları içeren e-maillerin de iş ilişkilerine olumsuz etkisi olabilir. Yazıldığı tarzdaki dili benimsemeyen müşteriler ister istemez tepki gösterebilirler.

İş İngilizcesi Konuşma Dili

Yabancılarla iş konusunu konuşurken de dikkat edilmesi gereken konular yazışma dilin ile benzerlik gösteriyor. Burada hiçbir zaman unutulmaması gereken her yabancının İngilizce’yi anadili gibi konuşamadığıdır.(bkz. İngilizce Konuşabilmek İçin Ne Yapmak Gerekir?)

Ana dili İngilizce olan kişiler kullanılan kelimeleri doğal olarak çok daha kolay bir şekilde anlayabilir. Ama İngilizce seviyesi çok sınırlı düzeyde olan kişileri karmaşık dilbilgisi kuralları ve hiçkimsenin kullanmadığı kelimeler ile yormamak lazım. Bu kişilerle konuşurken o kişilerin daha rahat anlayabileceği, daha basit bir dil kullanmak iki taraf için de çok yararlı olabilir. Tekrar söylemek gerekirse iş yaparken ilk olarak önemli olan anlaşabilmektir. Kişilerin birbirini anlayamadığı ortamlarda iş yapmak da çok zordur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.