İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Çinliler İle İyi İletişim Kurmak İçin Gerekli Dil

Bu Yazıyı Paylaşın:

Çinliler ile çeşitli nedenlerden dolayı iletişime geçmek durumunda olanların onlarla anlaşmayı sağlayacak ortak bir dile ihtiyacı var. Çinliler’i tanıdıkça Çinliler ile anlaşmak kolaylaşacaktır. Bu yolda belli başlı bazı noktalara dikkat etmekte yarar var:

bing.com

Çince

Çinliler ile iletişimi kolaylaştırmanın en kolay yolu tabii ki Çince konuşabiliyor olmak. Çünkü bir dili konuşabiliyor olmak demek o dilin sahibi olan kültürü de büyük ölçüde anlıyor olmak demektir.(bkz.Çince Öğrenmek Hakkında Bilinmesi Gerekenler)

Çince’yi hiç Çin’e uğramadan öğrenmiş olan kişilerin morali Çin’deki ilk günlerde biraz bozulabilir. Zira sanki okulda hiçbir şey öğrenmemiş gibi söylenen şeylerin büyük çoğunluğunluğunu anlamakta güçlük çekebilirler. Bunun nedeni okulun hiçbir şey öğretmemiş olması değil, günlük hayatta konuşulan dilin okulda öğretilene oranla çok daha geniş kapsamlı olmasıdır. Çinliler ile zaman geçirdikçe onları anlamak kolaylaşacaktır.

Çince Biliyor Olmanın İş Hayatına Etkisi

Çin, şu anda Dünya’nın en büyük fabrikası konumunda ve her geçen gün Dünya’nın en büyük ekonomisi olma yolunda ilerliyor. Dünya’nın en büyük ekonomisi olmaya aday bir ülkenin yerel dilini bilmek iş hayatına olumlu yönde katkı sağlayabilir.(bkz.Çince Öğrenmek Zannedildiği Kadar Zor Bir Şey Değil)

Bir kişi bir yabancı dili ne kadar konuşuyor olursa olsun kendini en iyi kendi dilini kullanarak ifade edebilir. Buna göre Çinliler de ne demek istediklerini en iyi Çince’yi kullanarak anlatabilirler. Çinlilerle onların en çok anladığı dil olan Çince konuşmak daha sağlıklı anlaşmalar yapmayı sağlayabilir ve ileride olabilecek yanlış anlaşılmaları minimum düzeye indirebilir.

Çin geneline bakıldığında İngilizce bilenlerin oranı Wikipedia sitesinden alınan bilgilere göre %1’in altındadır. Bir başka deyişle, Çince bilmeden Çin’e gelenlere Çin’deki kapıların %99’u kapalıdır.İşini Çin’de büyütmeyi düşünenler Çince’yi öğrenerek insanlarla direk olarak iletişime geçebilirler ve işlerini çok daha hızlı bir şekilde büyütebilirler.

İngilizce

Çince bilmiyor olmak Çin kapılarının kapanması anlamına gelmiyor. Zira Çin’de yaşayan yabancıların çok büyük bir bölümü hiç Çince konuşamadan yaşamlarını devam ettirebiliyorlar.(bkz.Çinliler İle İngilizce İletişim Kurmak)

Çinliler’in tamamı İngilizce öğrenmeye daha anaokulu yaşlarından başlıyorlar. Lise yıllarında çok ağır İngilizce dilbilgisi kuralları içeren müfredatları olsa da, iş hayatında İngilizce konuşabilenlerin oranı sıradan bir Avrupa ülkesine göre çok daha düşük seviyede. Bunun en temel nedenlerinden biri okulda öğretilen bilgilerin çoğunun sadece kağıt üstünde kalması ve çoğu Çinli’nin İngilizce pratik yapacak uygun bir ortam bulamaması.Üniversite seviyesindeki Çinliler’in birçoğunun kelime hazinesi birçok yabancıdan daha geniş olmasına rağmen hangi kelimeyi nerede kullanmaları gerektiğini bilmedikleri için sahip oldukları kelime hazinesi konuşmalarına herhangi bir fayda sağlayamıyor.

Bu Yazı Da İlginizi Çekebilir  Yapay Zeka Konusunda Çin'de Yapılan Çalışmalar

Çin’den Çin dışına ihracat yapan veya yabancılarla direk iletişim halinde olan firmaların tamamında şu an İngilizce konuşan personel mevcut ve bu kişiler genel olarak İngilizce bilmeyenlere oranla daha yüksek maaş alıyorlar. Bu da Çinliler’i çoğu çok pahalı olan İngilizce etüt merkezlerine kaydolmaya teşfik ediyor. Akşamları işten çıktıktan sonra İngilizce etüt merkezlerinin yolunu tutup 2-3 saat ders dinleyen Çinliler’in sayısı o kadar çok ki.

Türkçe

İnanması güç; ama Türkiye’de Çin ile iş yapan firmaların bazıları hala daha sadece Türkçe kullanarak iş yapmaya çalışıyor.Çin’den binlerce dolarlık ithalat yapan birçok firmanın İngilizce konuşabilen tek bir elemanı dahi yok. İngilizce yazışmaları da Google translate kullanarak yapıyorlar. Bu firmaların yetkilileri Çin’e yaptıkları seyahatlerde Çin’de yaşayan üniversite öğrencilerinden medet umuyorlar. Bu sayede çok daha ucuza işlerini yaptırabileceklerini düşünüyorlar.

Teorik olarak bakıldığında bu hesapta çok büyük bir yanlışlık yok. Üniversite öğrencileri de ellerinden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlardır. Ama özellikle iş hayatının herhangi bir kolunda çeviri yapacak olan bir kişinin, o kola ait terim ve kelimeleri biliyor olması daha sağlıklı bir çeviri yapılmasını sağlayabilir. Bir iş koluna ait terimleri bilmek de o iş kolunda belli bir süre tecrübe kazanmaktan geçer. Neyin ne olduğunu bilmeden bir şeyin çevirisini yapmaya çalışmak hem çeviren için çok zor, hem de yanlış anlaşılmalara çok müsait.

Çin’de Sadece Türkçe Bİliyor Olmak

Birçok kişiye göre sadece Türkçe konuşabiliyor olmak Dünya’nın her yerinde her istenilenin yapılması için yeterlidir. Özellikle Avrupa’da çok fazla Türk’ün yaşıyor olması ve Avrupa dillerinin harflerden oluşması sadece Türkçe konuşabilen kişilerin işini az da olsa kolaylaştırabilir. Ama Çin çok farklı. Şanghay, Pekin gibi büyük şehirlerde yaşayan Türk sayısı diğer şehirlere nazaran kısmen daha fazla olsa da Avrupa ile kıyaslanmayacak kadar azdır.

Bu Yazı Da İlginizi Çekebilir  Çin'de Çalışmak İçin Bilinmesi Gerekenler

Çince harflerden değil, her biri farklı anlama gelen binlerce farklı şekilden(karakter demek daha uygun) oluşur. Bu nedenle bu Çince karakterler, Çince okuyamayanlar için tamamez anlamsızdır. Mesela Avrupa ülkelerinde yabancı dil konuşamayan kişiler sadece tabelalara bakarak hangi yerin ne olduğuna dair tahminlerde bulunabilirler. Çünkü diğer dillerdeki bazı kelimeler Türkçe’ye çok benzerdir veya bazı kelimelerin Türkçe’deki karşılığı o dillerle aynıdır. Ama Çin’de Türkiye’nin en okumuş kişisi bile aniden okuma-yazma bilmeyen bir cahile dönebilir. Bazı yerlerde İngilizce veya karakterlerin latin harfleri ile yazılmış karşılıkları olsa da bu yerlerin oranı düşüktür.(bkz.Çin’deki Günlük Hayat Türkiye’dekinden Ne Kadar Farklı?)

Çin’de yaşamayı planlayanların mümkünse Çin’e gelmeden önce en azından en temel ihtiyaçlarını görebilecek kadar Çince öğrenmelerinde yarar var. En basit on cümle bile olsa bu on cümlenin hayatı büyük ölçüde kolaylaştıracağı kesin.

Çinliler İle Ne Konuşulur, Ne Konuşulmaz?

Çinliler ile daha güvenli iş ilişkileri kurabilmek için Çinliler ile arkadaş olmakta çok büyük yarar var. Arkadaş olmaya çalışırken Çinliler’in hangi konularla ilgili konuşmaktan hoşlandıklarını, hangi konuları konuşmaktan haz etmediklerini bilmek gerekiyor. (bkz. Çinliler İle İyi İlişkiler Kurmanın Yolları) İşte Çinliler ile konuşulabilecek ve konuşulmaması gereken konulardan bazıları:

Politika

Politika, Türkiye’de çok yaygın olarak konuşulsa da Çinliler’in neredeyse hiç politika konuşmadıklarını önceden bilmekte yarar var. Çin’in yönetim biçimi Çin dışında yaşayanlara ilginç gelir. (bkz. Çin’in Yönetim Şekli Hakkında Bilgi)Bazı kişiler Çinliler’in çok zor koşullarda yaşadığını dahi düşünebilir. Sebebi ne olursa olsun politik konulata girmemek en doğrusu. Çinliler genel olarak ülkeleri ve liderleriyle gurur duyarlar ve liderlerinin dediklerini mutlak doğru olarak kabul ederler. Politik konularda onların fikirlerine karşı çıkmak onları incitebilir. (bkz.Çin’de Yapılmaması Gerekenler)

Tayvan, Tibet, Tiananmen, Xinjiang gibi Çin için hassas konuları konuşurken kelimeleri özenle seçip politik mesajlar vermemek çok önemli.

Kültürel Farklılıklar

Çin ile Türkiye arasında kültürel anlamda bazı benzerlikler olsa da farklılıklar azımsanmayacak kadar çok. Birçok kişi gördükleri farklılıklara dayanarak Çinliler’in birçok şeyi yanlış yaptığını düşünür ve onlara kendi kültürlerini anlatmaya başlar.

Bu Yazı Da İlginizi Çekebilir  Çin'in Yönetim Şekli Hakkında Bilgi

Kültürel farklılıkların konuşulmasında herhangi bir sıkıntı yok; ama bu farklılıkları konuşurken Çin’i ve Çin kültürünü suçlayıcı cümleler kurmaktan kaçınmak gerekiyor. Çinliler’in binlerce yıldır aynı topraklarda aynı kültürün bir parçası olduklarını unutmamak lazım.

Din

Çin’de hiç konuşulmaması gereken konulardan biri. Bazı kişiler Çinliler ile karşılaştıklarında ilk olarak kendi dinlerini anlatmaya çalışırlar. Oysa ki Çinliler’in çok büyük bir çoğunluğu dinlerin her birine karşı tarafsız bir tutum içindedirler. Çoğu Çinli dinlerin detaylarını öğrenmeye ilgi dahi göstermez.

Müslümanlıkla ilgili Çinliler’in çoğunun tek bildiği müslümanlarun domuz eti yemediği. Eğer Çinliler’e bir Müslüman dininden dolayı domuz eti yemediğini söylerse Çinliler söylenenleri olduğu gibi kabul eder ve dinle ilgili başka soru kolay kolay sormaz.

Spor

Türkiye’de özellikle erkekler en az politika konuştukları kadar futbol konuşurlar. Çin’de her geçen yıl futbolun popülerliğini arttırdığı, hele Dünya Kupası zamanında Çin’in hiç tahmin edilemeyecek şekilde bir futbol ülkesine dönüştüğü söylenebilir; ama bu durum Çinliler’in uzun uzadıya futbol konuşmaya başladıkları anlamına gelmiyor. Avrupa futboluna ilgi duyup Türkiye’nin üç büyük takımını dahi bilenler hariç.(bkz.Çin’de En Popüler Olan 4 Spor Dalı)

Spordan hoşlanan Çinliler’in en çok ilgi gösterdiği sporların başında basketbol geliyor. NBA’e ilgi duyan pekçok kişi NBA’de oynayan takımlar ve oyuncular hakkında çok geniş bilgiye sahip.

Türkiye

Çinliler’in diğer ülkelerle ilgili bilgileri genel olarak kalıplaşmış bilgilerden ibarettir. Birçok kişi Türkiye’nin tam olarak nerede olduğunu dahi bilmeyebilir. Ama ülkelerin güzelliklerinden, yemek kültüründen konuşmaktan keyif alırlar.

Türkiye ile ilgili birçok şey Çinliler’in ilgisini çekecek düzeyde. Türkiye’nin tarihine ve tarihi mekanlarına ilgi duyan Çinliler’in sayısı kısmen daha az olsa da, Türkiye’nin doğal güzelliklerine, Nevşehir’deki balon turlarına, Ege Denizi’ne, Türkiye’nin hem Asya’da hem Avrupa’da yer almasına,Türkiye’nin temiz havasına, dönere hemen hemen her Çinli’nin ilgi duyduğu veya duyabileceği bir gerçek.

Son zamanlarda Çin’de çok popüler olan ve içinde”Seni romantik Türkiye’ye götüreyim” sözü geçen şarkı Çinliler’in Türkiye deyince romantik bir ülkeyi akıllarına getirmelerini sağladı.(bkz. İçinde “Romantik Türkiye” Sözü Geçen Çin Şarkısı)

e-mail listemize SİZ de kayıt olun!

Bu Yazıyı Paylaşın:

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.